โปรเน้นทั้งโทรและเน็ต 30 วัน

ราคาวันรายละเอียดรหัสสมัคร
399 บาท
(426.93)
30 วัน เช็คเงิน Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค 399 บาท
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 3.5 GB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว128Kbps
ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ
เน็ตทบได้รอบถัดไป เมื่อต่ออายุสำเร็จ

โทรเบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน และ โทรนอกเครือข่าย คิด 99 สต./นาที
*104*914*9362282#
499 บาท
(533.93)
30 วัน เช็คเงิน Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค 499 บาท
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 5 GB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว128Kbps
ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ
เน็ตทบได้รอบถัดไป เมื่อต่ออายุสำเร็จ

โทรเบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน และ โทรนอกเครือข่าย คิด 99 สต./นาที
*104*915*9362282#
799 บาท
(854.93)
30 วันเช็คเงิน Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค 799 บาท
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 10 GB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว128Kbps
ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ
เน็ตทบได้รอบถัดไป เมื่อต่ออายุสำเร็จ

โทรเบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน และ โทรนอกเครือข่าย คิด 99 สต./นาที
*104*916*9362282#
1099 บาท
(1175.93)
30 วันเช็คเงิน Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค 1099 บาท
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 20 GB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว128Kbps
ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ
เน็ตทบได้รอบถัดไป เมื่อต่ออายุสำเร็จ

โทรเบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน และ โทรนอกเครือข่าย คิด 99 สต./นาที
*104*917*9362282#
199 บาท
(212.93)
30 วัน เช็คเงิน เซ็ตสุดคุ้ม Max Combo 199
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 500 MB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว64Kbps
ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ

โทรทุกเครือข่าย 80 นาที ส่วนเกิน นาทีละ 1.50 บาท
*104*491*9362282#
299 บาท
(319.93)
30 วัน เช็คเงิน เซ็ตสุดคุ้ม Max Combo 299
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 750 MB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว128Kbps
ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ

โทรทุกเครือข่าย 100 นาที ส่วนเกิน นาทีละ 1.50 บาท
*104*492*9362282#
399 บาท
(426.93)
30 วันเช็คเงิน เซ็ตสุดคุ้ม Max Combo 399
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 3 GB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว128Kbps
ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ

โทรทุกเครือข่าย 150 นาที ส่วนเกิน นาทีละ 1.50 บาท
*104*493*9362282#
499 บาท
(533.93)
30 วัน เช็คเงิน เซ็ตสุดคุ้ม Max Combo 499
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 4 GB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว128Kbps
ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ

โทรทุกเครือข่าย 200 นาที ส่วนเกิน นาทีละ 1.50 บาท
*104*494*9362282#
699 บาท
(747.93)
30 วันเช็คเงิน เซ็ตสุดคุ้ม Max Combo 699
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 8 GB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว128Kbps
ต่ออายุอัตโนมัตินาน 12 รอบ

โทรทุกเครือข่าย 300 นาที ส่วนเกิน นาทีละ 1.50 บาท
*104*495*9362282#

โปรเน้นทั้งโทรและเน็ต 7 วัน

ราคาวันรายละเอียดรหัสสมัคร
99 บาท
(105.93)
5 วัน เช็คเงิน Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค 99 บาท
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 500 MB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว128Kbps
ต่ออายุอัตโนมัตินาน 52 รอบ
เน็ตทบได้รอบถัดไป เมื่อต่ออายุสำเร็จ

โทรเบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน และ โทรนอกเครือข่าย คิด 99 สต./นาที
*104*912*9362282#
129 บาท
(138.03)
7 วันเช็คเงิน Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค 99 บาท
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 500 MB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว128Kbps
ต่ออายุอัตโนมัตินาน 52 รอบ
เน็ตทบได้รอบถัดไป เมื่อต่ออายุสำเร็จ

โทรเบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน และ โทรนอกเครือข่าย คิด 99 สต./นาที
*104*913*9362282#

โปรเน้นทั้งโทรและเน็ต 1 วัน

ราคาวันรายละเอียดรหัสสมัคร
29 บาท
(31.03)
24ชั่วโมงเช็คเงิน Net Free Call เน็ตทบได้ + โทรฟรีเบอร์ดีแทค 29 บาท
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 500 MB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว128Kbps

โทรเบอร์ดีแทค ไม่จำกัด
ครั้งละ 60 นาที ส่วนเกิน และ โทรนอกเครือข่าย คิด 99 สต./นาที

*104*911*9362282#