โปรเน็ตเต็มสปีด

โปรเน็ตเต็มสปีด

ราคาวันรายละเอียดรหัสสมัคร
19 บาท
(20.33)
1 วัน เช็คเงิน Dtac-Turbo Super Maxnet 19 บาท
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 500 MB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว64Kbps
*104*881*9362282#
29 บาท
(31.03)
1 วัน เช็คเงิน Dtac-Turbo Super Maxnet 19 บาท
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 1 GB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว64Kbps
*104*882*9362282#
79 บาท
(84.53)
7 วัน เช็คเงิน Dtac-Turbo Super Maxnet 79 บาท
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 600 MB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว128Kbps
*104*883*9362282#
99 บาท
(105.93)
7 วัน เช็คเงิน Dtac-Turbo Super Maxnet 99 บาท
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 2 GB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว64Kbps
*104*342*9362282#
149 บาท
(159.43)
7 วัน เช็คเงิน Dtac-Turbo Super Maxnet 149 บาท
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 5 GB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว64Kbps
*104*315*9362282#
199 บาท
(212.93)
30 วัน เช็คเงิน Dtac-Turbo Super Maxnet 199 บาท
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 1 GB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว128Kbps
*104*349*9362282#
299 บาท
(319.93)
30 วัน เช็คเงิน Dtac-Turbo Super Maxnet 299 บาท
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 5 GB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว64Kbps
*104*325*9362282#
499 บาท
(533.93)
30 วัน เช็คเงิน Dtac-Turbo Super Maxnet 499 บาท
เล่นเน็ตที่ความเร็วสูงสุด ได้ 10 GB เมื่อครบเล่นเน็ตต่อได้ที่ความเร็ว64Kbps
*104*320*9362282#