ราคาของ iPad 10.2 นิ้ว (รุ่นที่ 7) รุ่น Wi-Fi ในไทย มีดังนี้

  • iPad 10.2 นิ้ว (รุ่นที่ 7) 32GB รุ่น Wi-Fi ราคา 10,900 บาท
  • iPad 10.2 นิ้ว (รุ่นที่ 7) 128GB รุ่น Wi-Fi ราคา 13,900 บาท

*iPad 10.2 นิ้ว (รุ่นที่ 7) รุ่น Wi-Fi + Cellular ยังไม่เปิดให้สั่งซื้อ