โปรโทร

โปรโทร 30 วัน

ราคา(+VAT)วันรายละเอียดรหัสสมัคร
199 บาท
(212.93)
30 วันเช็คเงินโปรดีแทค โทรหาดีแทคฟรีตั้งแต่ตี5-5โมงเย็นไม่อั้น ครั้งละ60นาที ส่วนเกินและนอกช่วงนาทีละ99สตางค์*103*100*8767038#
59 บาท
(59)
30 วันเช็คเงินโปรดีแทค โทรหาดีแทคฟรีไม่อั้นตั้งแต่ 5ทุ่ม-5โมงเย็น 300นาที นอกช่วงหรือเบอร์อื่นคิดตามโปรหลัก + รับวันใช้งานเพิ่ม 30 วันหลังโทรครบ 300นาที*103*393*8767038#
59 บาท
(63.13)
30 วันเช็คเงินโปรดีแทค โทรดีแทค 300นาที ช่วง 5ทุ่ม-5โมงเย็น ได้รับวันเพิ่มอีก 30วัน นอกช่วงหรือส่วนเกินคิดตามโปรหลักที่ใช้*103*393*8767038#
39 บาท
(41.73)
15 วันเช็คเงินโปรดีแทค โทรดีแทค 200นาที ช่วง 5ทุ่ม-5โมงเย็น ได้รับวันเพิ่มอีก 15วัน นอกช่วงหรือส่วนเกินคิดตามโปรหลักที่ใช้*103*392*8767038#
12 บาท
(12.84)
24ชั่วโมงเช็คเงินโปรดีแทค โทรหาดีแทคฟรี24ชั่วโมง*103*241*8767038#

โปรโทร 1-7 วัน

ราคา (+VAT)วันรายละเอียดรหัสสมัคร
59 บาท
(63.13)
7 วันเช็คเงินโปรดีแทค โทรหาดีแทคฟรีไม่อั้นตั้งแต่ 5ทุ่ม-5โมงเย็น 60นาทีต่อครั้ง ไม่จำกัดครั้ง นอกช่วงหรือเบอร์อื่น นาทีละ99สตางค์*103*307*8767038#
35 บาท
(37.45)
7 วันเช็คเงินโปรดีแทค โทรดีแทคนาทีละ 10สตางค์ ช่วง 5ทุ่ม-5โมงเย็น นอกช่วงหรือส่วนเกินคิดตามโปรหลักที่ใช้*103*317*8767038#
19 บาท
(19)
7 วันเช็คเงินโปรดีแทค โทรหาดีแทคฟรีไม่อั้นตั้งแต่ 5ทุ่ม-5โมงเย็น 80นาที นอกช่วงหรือเบอร์อื่นคิดตามโปรหลัก + รับวันใช้งานเพิ่ม 7 วันหลังโทรครบ 80นาที*103*391*8767038#
19 บาท
(20.33)
7 วันเช็คเงินโปรดีแทค โทรดีแทค 80นาที ช่วง 5ทุ่ม-5โมงเย็น ได้รับวันเพิ่มอีก 7วัน นอกช่วงหรือส่วนเกินคิดตามโปรหลักที่ใช้*103*391*8767038#
25 บาท
(25)
3 วันเช็คเงินโปรดีแทค โทรหาดีแทคฟรีไม่อั้นตั้งแต่ 5ทุ่ม-5โมงเย็น 60นาทีต่อครั้ง ไม่จำกัดครั้ง นอกช่วงหรือเบอร์อื่น นาทีละ99สตางค์*103*303*8767038#
15 บาท
(15)
1 วันเช็คเงินโปรดีแทค โทรหาดีแทคฟรี120นาที*103*353*8767038#
10 บาท
(10)
1 วันเช็คเงินโปรดีแทค โทรหาดีแทคฟรี40นาที*103*352*8767038#
9 บาท
(9)
1 วันเช็คเงินโปรดีแทค โทรหาดีแทคฟรีกลางวัน (5ทุ่ม-5โมงเย็น) ไม่อั้น*103*301*8767038#
7 บาท
(7.49)
1 วันเช็คเงินโปรดีแทค โทรทุกเครือข่าย 10นาที ส่วนเกินนาทีละ 25สตางค์ (นาทีแรก 99สตางค์)*103*782*8767038#
5 บาท
(5.35)
1 วันเช็คเงินโปรดีแทค โทรหาดีแทคฟรี4ชั่วโมงตั้งแต่8โมงเช้า-เที่ยง ไม่อั้น*103*361*8767038#
7 บาท
(7.49)
1 วันเช็คเงินโปรดีแทค โทรหาดีแทคฟรีตั้งแต่ตี5-5โมงเย็นไม่อั้น ครั้งละ60นาที ส่วนเกินและนอกช่วงนาทีละ99สตางค์*103*781*8767038#
5 บาท
(5.35)
1 วันเช็คเงินโปรดีแทค โทรหาดีแทคฟรีไม่อั้นตั้งแต่ บ่ายโมง-5โมงเย็น*103*362*8767038#
5 บาท
(5)
1 วันเช็คเงินโปรดีแทค โทรหาดีแทคฟรีกลางคืน (4ทุ่ม-ตี2) ไม่อั้น*103*363*8767038#